Saturday, June 14, 2008

OFWs: Know Your Rights

10 Karapatan ng Migrante at Pamilya.

  1. Karapatan para mabuhay ng disente at payapa sa sariling bayan.
  2. Karapatan sa mahahalagang impormasyon at rekurso para pangalagaan ang kapakanan.
  3. Karapatan laban sa pangingikil, panggigipit at pang-aalipin.
  4. Karapatan laban sa Illegal Recruitment at Human Trafficking.
  5. Pantay na karapatan at benepisyo ng mga migrante at local na manggagawa.
  6. Karapatan sa tulong legal at proteksyon.
  7. Karapatan laban sa diskriminasyon at xenophobia.
  8. Karapatan laban sa pagsasamantala at pang-aabuso ng kababaihan.
  9. Karapatan maging mamamayan sa bansang kinaroroonan.
  10. Karapatan para mag-oorganisa at maorganisa bilang mga migrante at pamilya.

Source:
Migrante International flyers

No comments:

Blog Archive

Subscribe Now-RSS feed

Display this banner in your blog! Copy the code below and paste it in your editor

OFW,POEA


Followers